Free Hilde from being and feeling lonely

Challenge 1 – Free Hilde from being and feeling lonely

Hilde is 23 years old. Unlike many other young women, she never goes out. She is stuck in her life. Or rather, stuck in her body. Hilde is physically challenged. She has trouble seeing, hearing and walking.

There is nothing wrong with her wit, but that hardly helps her. She knows that there is a world out there to explore, with possible new friends and contacts. But how can she get there and how will she cope?


Het afstudeeronderzoek Eenzaam Beperkt speelt in op de urgentie dat eenzaamheid onder mensen met beperking een onderbelicht onderwerp is en noodzaak steeds groter wordt om deze mensen te helpen. Het is bewezen dat het hebben van een beperking eenzaamheid kan versterken en dat de oorzaak vaak ligt in het niet of moeizaam kunnen deelnemen aan de samenleving waaronder het  onderhouden van sociale contacten. Deze challenge richt zich op de vraag: hoe kunnen wij als professionals ervoor zorgen dat mensen met lichamelijke beperking meer deelnemen aan de samenleving? Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van (visuele) mobiliteit, zelfacceptatie / mentale weerbaarheid en ontspanning.